TE 3

Please sign up for the course before starting the lesson.

Te na bepaalde werkwoorden Hulpwerkwoorden zijn werkwoorden die je kunt combineren met andere werkwoorden. Voorbeelden zijn: Ik ga vandaag werken. Jij moet morgen de afwas doen. Wij willen een kaartje kopen. Ik hoef vandaag niet te werken. Zoals je ziet gaat het hulpwerkwoord hoeven samen met TE. Het hulpwerkwoord gaan niet. Sommige hulpwerkwoorden veroorzaken TE. TE staat dan voor het infinitief. Ik probeer naar je feest te komen. Wij durven niet […]

Back to: Word order in Dutch