TE 2

Please sign up for the course before starting the lesson.

Te na een adjectief Als een adjectief iets zegt over een infinitief, gebruik je “te”. Laten we kijken naar een paar voorbeelden. Ik vind het leuk om te voetballen. Het is gezellig om samen te eten. Het is best moeilijk om een taal te leren. Het is spannend een examen te maken. De zinnen beginnen meestal met subject + vind(t)/vinden + het + adjectief … of Het is […]

Back to: Word order in Dutch