TE 1

Please sign up for the course before starting the lesson.

Om + te: actie + doel Er zijn een paar situaties waarin je TE moet gebruiken. Soms moet je ook OM gebruiken. In deze les kijken we naar OM + TE voor actie + doel. We kijken naar een voorbeeld: Hij gaat naar de bakker. Nu gaan we toevoegen waarom hij naar de bakker gaat. We […]

Back to: Word order in Dutch