Lesson 8: Conjunctions + subordinate clause

Please sign up for the course before starting the lesson.

De bijzin: conjuncties Tot deze les hebben we gewerkt met onze basis structuur: subject + vervoegd werkwoord + rest + rest van de werkwoorden. Vandaag gaan we kijken naar de structuur van een bijzijn: alle werkwoorden gaan naar het einde van de zin. Dit gebeurt in veel situaties. In deze les zullen we kijken naar conjuncties die […]

Back to: Word order in Dutch