Lesson 4: Inversion

Please sign up for the course before starting the lesson.

Inversie Inversie is eigenlijk heel simpel: het werkwoord staat altijd op de tweede plaats in een hoofdzin. Ook als je de zin met iets anders begint dan het subject. Je begint dan gewoonlijk met een bijwoord, vaak (maar niet altijd) een bijwoord van tijd. Ik ga morgen wandelen. Morgen ga ik wandelen. Dit klinkt makkelijk, […]

Back to: Word order in Dutch