Lesson 2: Main sentence two verbs

Please sign up for the course before starting the lesson.

Hoofdzin met twee werkwoorden (of meer) In deze les kijken we naar hoofdzinnen met meer dan één werkwoord. Zinnen met twee werkwoorden zijn heel gewoon, maar je kunt ook zinnen tegenkomen met drie, vier of zelfs vijf werkwoorden. Houd in gedachten: Het vervoegde werkwoord staat op de tweede plaat in de zin. De andere werkwoorden […]

Back to: Word order in Dutch