Lesson 13: Word order of adverbs

Please sign up for the course before starting the lesson.

Woordvolgorde van bijwoorden (de TeMPO-regel) In deze lessenreeks spreken we veel over de plaats van werkwoorden in een zin. De plaats van werkwoorden is heel belangrijk, maar een zin bestaat vaak uit meer elementen. In deze les kijken we naar de positie van bijwoorden (adverbs) en de positie van het object. We kijken naar de […]

Back to: Word order in Dutch