Lesson 12: Separable verbs

Please sign up for the course before starting the lesson.

Scheidbare werkwoorden Sommige werkwoorden in het Nederlands zijn scheidbaar. In de les gaan we kijken naar de plaats van scheidbare werkwoorden in verschillende soorten zinnen. Let op: voorkennis over verschillende soorten zinnen (hoofdzinnen, hoofdzinnen met inversie & bijzinnen) en werkwoordstijden (presens, perfectum & imperfectum) is noodzakelijk. Naast de lesquiz vind je verschillende opdrachten over scheidbare […]

Back to: Word order in Dutch