Lesson 11: Relative clause part 2

Please sign up for the course before starting the lesson.

Relatieve bijzin met een prepositie Het wordt aanbevolen om eerst onze les over de relatieve bijzin deel 1 te bekijken. Dit is het tweede deel en in deze les gaan we kijken naar de bijzin gecombineerd met een prepositie. Relative clause with a preposition It’s recommended to first take a look at our lesson about […]

Back to: Word order in Dutch