Lesson 10: Relative clause part 1

Please sign up for the course before starting the lesson.

The relative clause De relatieve bijzin zorgt voor meer informatie over een substantief. We doen dit constant. Kijk: De bloemen die je me voor mijn verjaardag gaf, zijn prachtig. De dikgedrukte zin in de relatieve bijzin. In het Engels gebruik je meestal thatĀ als een relatief pronomen. In het Nederlands heb je een paar opties, het […]

Back to: Word order in Dutch