ER as a place

Please sign up for the course before starting the lesson.

Uitleg Er kan een plaats vervangen. De plaats moet duidelijk worden uit de context of genoemd worden in een eerdere zin. Ben jij in Portugal geweest? Ja, ik ben er geweest. Wat doe jij in de bibliotheek? Ik studeer er. Heb je die nieuwe winkel al bezocht? Nee, maar ik wil er graag een keertje heen*. Je […]

Back to: All about ER